Hemolife е благотворителна организация, която предоставя национална кучешка кръвна банка. Нашите продукти и услуги са на разположение на всички ветеринарни специалисти в България. 

Ние събираме кръв от донори на организирани събирателни събирания на места в България. Кръвта, дарена на тези сесии, се отнася до обработващата ни единица във Варна, където се преработва в червени кръвни клетки и плазмени продукти. След това се съхранява, готов да бъде доставен за ветеринарните практики в България.