Често задавани въпроси

Има  различи методи за определянето на кучешките кръвни групи.

In house или в самата клиника.:Това са  бързи тестове ,с помоща на които за няколко минути може да се определи дали има наличие на  DEA 1 антиген или не.С Този метод се определя единствено и само DEA 1 антигена

Лабораторни методи: с тях освен DEA 1 могат да се определи дали има наличие на  да другите  видове кръвно-групови антигени като DEA 3,4,5 или  7

За да се избегне  вероятността за  несъвместимост поради наличие на другите кръвно-групови антигени  винаги е препоръчително да се прави кръстосан тест за съвместимост преди самото  кръвопреливане . Крос-матч  винаги  трябва да се прави независимо,че  донора и реципиента са от една и съща кръвна група,   по този начин се избягва вероятността от настъпването на редки трансфузионни реакции.

 

DEA 1  положителна кръвна  група означава наличието на  този антиген по повърхносттана  еритроцитите. Той е отговорен за остри и тежки хемолитични реакции по време на  хемотрансфузията. Ако  на куче,което  е DEA 1 отрицателно ,т.е няма наличие на този антиген, бъде прелята  кръв от куче което е  с DEA 1  положителна кръвна  група има  голям  риск от тежка  хемотрансфузионна реакция, особено при животни,накоито им е билопреливано веднъж кръв и има  антитела срещи DEA 1  антигена. Има  случай в които  животните имат наличие на  DEA 1  антитела без да им е преливана преди това кръв.Приблизителнно 45-55% от кучешката популация е с  DEA 1  положителна кръвна  група. 

Ако на куче с DEA 1  отрицателна кръвна  група бъде прелята кръв от куче с DEA 1  положителна кръвна  група   за 10-14 дни  ще  се изграят анти-DEA 1 антитела. В Резултат на това, реципиентаможе да прояеи късни хемотрансфузионни реакци, или при повторно кръвопреливане  да настъпят тецки и животозастрашаващи имунологични реакци при преливането на  DEA 1  положителна кръв. Инцидентите при повторно кръвопреливане на пациенти с неопределени кръвни групи   са около 15%

 

Еритроцитите от прелятата кръв  могат  да имат продължитленост до 120 дни, ако не настъпи хемолиза. Ако хемолитичен  синдром  е бил причината за анемията, продължителността на живота на прелятите еритроцити също ще бъде  намалена.

 

Изследванията показват ,че при кучетата има налични 11 кръвни групи.Те се определят от наличието или липсата на специфични антигени по повърхността на червените кръвни клетки ( еритроцитите). Във ветеринарната медицина се използва абревиатура идваща от  англиийски DEA (  Dog Erythrocyte Antigen). В хемотрансфузионната медицина се вземат в предвид  5  кръвни  групи. Те са DEA 1,3.4.5. и 7,като  групи  3 и  5 са от минимално значение. Кучетата могат да имат една кръвна група или комбинация от кръвни групи. Повечето  кучета имат комбинирани кръвни групи.